Ghost Window 10

Sự khác nhau giữa cài lại windows là ghost windows chính là nếu bạn ghost lại windows bạn sẽ khôi phục lại máy tính với các cài đặt, phần mềm cũng như dữ liệu giống y hệt với lúc bạn tạo file ghost trên máy, còn cài đặt lại windows là khôi phục lại các cài đặt mặc định cũng như các phần mềm mặc định trong máy.

Page 1 of 2 1 2

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Quảng Cáo