Window 7

Windows 7 (từng có tên mã là Blackcomb và Vienna), là một hệ điều hành của Microsoft được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft, dành cho các loại máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Quảng Cáo