Window Xp

Windows XP là một hệ điều hành của Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT....